U prilogu se nalaze materijali za izborni predmet Inovativni biznis, u okviru akademskih specijalističkih studija Farmaceutski menadžment i marketing